Sociaal Hart Enschede

Stichting Sociaal Hart Enschede zet zich in voor de rechten en belangen van bijstandsgerechtigden, minima, ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers.