Verslag zitting CRvB

Gratis rechtshulp bij onvoldoende thuishulp.

De Enschedese Wmo-advocate Linda de Widt en Wmo-jurist Kevin Wevers uit Aalten hebben zich aangesloten bij de actie van Sociaal Hart Enschede en FNV Lokaal Enschede. Beunders: “Wevers behaalde onlangs nog succes tegen de gemeente Eindhoven. Die gemeente moet circa 250 ouderen, zieken en gehandicapten die in beroep en bezwaar gingen op korte termijn méér uren schoonmaakhulp bieden. Linda de Widt behaalt al twintig jaar goede resultaten in procedures tegen gemeenten in Twente waaronder Enschede, zowel in Wmo- als in bijstandszaken.”


Voorbeeld tijdlijn casus Jan Vos

Tijdlijn Wmo huishoudelijke zorg cliënt Vos 2015 – 2019
Voor 1 januari 2015 ontving cliënt 4,5 uur huishoudelijke zorg per week.

Na 1 januari 2015 werd cliënt zoals 3.900 andere cliënten administratief omgezet. Er vond geen keukentafelgesprek plaats, er werd geen gedegen onderzoek gedaan. Cliënt werd zo maar teruggezet naar 2,25 uur per week. Een onderbouwing van de gemeente voor halvering van de zorg bleef uit.

In 2015 en 2016 maakte cliënt gebruik van de zgn. dienstencheque. Hiermee kocht hij wekelijks ter compensatie 1 uur huishoudelijke zorg in, hoewel dit uur eigenlijk in het leven is geroepen om extra werkzaamheden uit te voeren.

Op 1 januari 2017 kwam de……….