Steun Sociaal Hart Enschede

Uw financiële bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom!

Steun onze stichtingsactiviteiten met een vrije gift, zodat:
  • wij onderzoek kunnen blijven doen naar sociale misstanden
  • wij ons kunnen blijven inzetten voor individuele belangen
  • wij een vuist kunnen blijven maken voor collectieve belangen
  • wij juridische procedures kunnen blijven voeren tegen de gemeente

Maak uw vrije gift over op:
beunders rene

IBAN: NL80 RABO 0337 3214 50 
ten name van: R. B. M. Beunders
betalingskenmerk: ‘Steun Sociaal Hart’

Hartelijk dank voor uw bijdrage.