Ingezonden brief TC Tubantia 22-04-2022

Hulpvaardig Enschede ‘uitsluitend voor de bühne’

Afgelopen zaterdag trok een grote advertentie op pagina 6 in deze krant
mijn bijzondere aandacht. Het betrof een opvallende advertentie van de
Gemeente Enschede in het regionale katern ‘Twente Vandaag’. In deze
advertentie biedt de Gemeente Enschede hulp aan de gedupeerden van het
Toeslagenschandaal. Daar is op zich niets mis mee. Maar dat is wel zeer
opmerkelijk omdat deze gemeente zelf al jaren duizenden inwoners heeft
gedupeerd door haar asociale beleid. Ik doel daarbij op de misstanden
bij de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. En verwijs hierbij naar onder meer het kritische
onderzoek van de Commissie Menselijke Maat. De communicatiemensen van de
Gemeente Enschede weten donders goed dat je gedupeerden van het
Toeslagenschandaal niet bereikt via deze krant. Die kunnen zich immers
geen duur abonnement veroorloven. Deze mensen bereik je enkel via Huis
aan Huis, social media en de website van de gemeente. Waarom dan toch
deze grote regionale advertentie in TC Tubantia zal menig lezer zich
afvragen? Ik kan het u verklappen: uitsluitend voor de bühne. De
Gemeente Enschede wil namelijk alle lezers in Twente laten weten: “Kijk
eens hoe hulpvaardig en sociaal wij zijn!”. Wederom is gebleken hoe
hypocriet Gemeente Enschede is en zich nog steeds gedraagt als
‘onbetrouwbare overheid’. Het zal nog jaren duren voordat de menselijke
maat is doorgedrongen tot de gemeenteraad, het college en de ambtelijke
organisatie. Tot die tijd zijn de (kwetsbare) inwoners van Enschede
gewoon de klos.