Tijdlijn Wmo huishoudelijke zorg Jan Vos

Hij ontving van 2015 t/m 2019 maar liefst 4 beschikkingen

Voor 1 januari 2015 ontving cliënt 4,5 uur huishoudelijke zorg per week.

Na 1 januari 2015 werd cliënt zoals 3.900 andere cliënten administratief omgezet. Er vond geen keukentafelgesprek plaats, er werd geen gedegen onderzoek gedaan. Cliënt werd zo maar teruggezet naar 2,25 uur per week. Een onderbouwing van de gemeente voor halvering van de zorg bleef uit.

In 2015 en 2016 maakte cliënt gebruik van de zgn. dienstencheque. Hiermee kocht hij wekelijks ter compensatie 1 uur huishoudelijke zorg in, hoewel dit uur eigenlijk in het leven is geroepen om extra werkzaamheden uit te voeren.

Op 1 januari 2017 kwam de dienstencheque te vervallen en viel cliënt het eerste halfjaar terug op 2,25 uur. Naar aanleiding van uw uitspraak op 18 mei 2016 kwam de gemeente na 10,5 maand wachten met nieuw beleid. Dat resulteerde in 50 minuten extra huishoudelijke zorg. Cliënt ging van 2,25 uur naar 3 uur en 5 min.

Op 21 december 2017 deed de Rechtbank Overijssel uitspraak. Deze uitspraak leidde op 2 februari 2018 tot een nieuw besluit met uitbreiding van de ‘module extra hygiëne’: 1 x per week bed verschonen en 2 keer per week toilet verschonen. Deze extra huishoudelijke zorg is tot op heden uitgebleven. De huishoudelijke hulp van cliënt zegt voor deze werkzaamheden een 0,5 uur per week nodig te hebben.

Medio april 2018 kreeg cliënt een zesde tia. Na een verblijf in het ziekenhuis kon cliënt thuis wekelijks structureel 24 zorgmomenten van Livio tegemoet zien. Op dat moment liep er ook een bezwaarprocedure tegen een afwijzing vervoersvoorziening scootmobiel Regiotaxi. Aangezien er toen sprake was van gewijzigde feiten en omstandigheden vond er een keukentafelgesprek plaats. De Wmo-consulente merkte op dat men in het besluit van 2 februari 2018 vergeten was de ‘module afwassen’ op te nemen. Deze module werd in het besluit van 25 september 2018 wel opgenomen en resulteerde enige weken later in 20 minuten extra huishoudelijke zorg. Hierdoor ging de zorg voor cliënt van 3 uur en 5 minuten naar 3 uur een 25 minuten.

Tenslotte wil ik opmerken dat de gezondheidssituatie van cliënt in de afgelopen jaren aanzienlijk verslechterd is. Met andere woorden: cliënt is maximaal zorgafhankelijk geworden. De huishoudelijke hulp heeft vanaf 2015 voortdurend privé- tijd besteed om het werk af te kunnen krijgen. Daarnaast biedt zij cliënt de nodige mantelzorg, omdat cliënt verder niemand heeft in zijn omgeving.