Gepubliceerd in Tubantia online 21-09-2023

Een Tukker om je diep voor te schamen

Hij was in Rutte 1 (2010 -2012) minister van Sociale Zaken en in Rutte 2 (2012-2017) minister van Economische Zaken. We hebben het hier over niemand minder dan één van de meest rechtse VVD-ers en tevens erelid: Henk Kamp. Afgelopen week werd deze voormalig bestuurder door de Parlementaire Enquetecommissie Fraudebeleid aan de tand gevoeld over zijn bikkelharde aanpak van vermeende uitkeringsfraude. Het zou gaan om fraude met ww-uitkeringen door Bulgaren en bijstandsuitkeringen door Nederlanders. Hij noemde alles wat niet goed verliep fraude. Vinkje verkeerd fraude. Een volstrekt gebrek aan onderscheid tussen opzet en een vergissing, onwetendheid etc. Uit de hoorzitting van Kamp bleek dat hij zich vooral liet leiden door zijn onderbuikgevoel en wat de publieke opinie er in zijn ogen van vond. Maar zijn onderbuikgevoel stond haaks op de bevindingen van zijn topambtenaren die hem hierin adviseerden. Die verklaarden tijdens de hoorzitting dat 90 tot 96 % van alle uitkeringsgerechtigden niet fraudeerden. Zij gaven hem daarom het dringende advies de fraude-duimschroeven niet verder aan te draaien. Kamp trok zich daar echter niets van aan en besloot in zijn ééntje de uitkeringsfraude voor altijd uit te roeien. Hij verscherpte de frauderegels, verhoogde de geldboetes en maakte absurde boetes mogelijk voor zelfs de geringste fout. Hij initieerde een uiterst subjectieve definitie van verwijtbaarheid die niet tot souplesse leidde, maar gemeenten juist in staat stelde de wet zeer onbarmhartig in plaats van de menselijke maat toe te passen. Sommige gemeenten, zoals de Gemeente Enschede onder het bijstandsregiem van wethouder Patric Welman, deden daar vanaf 2014 nog een flinke schep bovenop. Hiermee stortte Kamp menig Nederlands gezin (met kinderen) de vernieling in, vaak over een periode van vele jaren. Kamp stond aan de wieg van het Groninger gasschandaal, het Toeslagenschandaal, het bijstandsleed en de ruim 2.000 uithuisplaatsingen. Maar dáár trok en trekt de gewetenloze VVD-er en Twentenaar Henk Kamp zich niets van aan. Sterker nog, hij vond en vindt de Fraudewet een goede wet en dus bleven zijn excuses uit. Last but not least vond hij het nodig met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in het vizier volksvriend nummer 1, Pieter Omtzigt, zoveel mogelijk te beschadigen. Hij zal daarom de geschiedenisboeken ingaan als inhumaanste Diepenheimer en Tukker om je diep voor te schamen.

René Beunders,
Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’