Gepubliceerd in Tubantia online 21-09-2023

Een Tukker om je diep voor te schamen

Hij was in Rutte 1 (2010 -2012) minister van Sociale Zaken en in Rutte 2 (2012-2017) minister van Economische Zaken. We hebben het hier over niemand minder dan één van de meest rechtse VVD-ers en tevens erelid: Henk Kamp. Afgelopen week werd deze voormalig bestuurder door de Parlementaire Enquetecommissie Fraudebeleid aan de tand gevoeld over zijn bikkelharde aanpak van vermeende uitkeringsfraude. Het zou gaan om fraude met ww-uitkeringen door Bulgaren en bijstandsuitkeringen door Nederlanders. Hij noemde alles wat niet goed verliep fraude. Vinkje verkeerd fraude. Een volstrekt gebrek aan onderscheid tussen opzet en een vergissing, onwetendheid etc. Uit de hoorzitting van Kamp bleek dat hij zich vooral liet leiden door zijn onderbuikgevoel en wat de publieke opinie er in zijn ogen van vond. Maar zijn onderbuikgevoel stond haaks op de bevindingen van zijn topambtenaren die hem hierin adviseerden. Die verklaarden tijdens de hoorzitting dat 90 tot 96 % van alle uitkeringsgerechtigden niet fraudeerden. Zij gaven hem daarom het dringende advies de fraude-duimschroeven niet verder aan te draaien. Kamp trok zich daar echter niets van aan en besloot in zijn ééntje de uitkeringsfraude voor altijd uit te roeien. Hij verscherpte de frauderegels, verhoogde de geldboetes en maakte absurde boetes mogelijk voor zelfs de geringste fout. Hij initieerde een uiterst subjectieve definitie van verwijtbaarheid die niet tot souplesse leidde, maar gemeenten juist in staat stelde de wet zeer onbarmhartig in plaats van de menselijke maat toe te passen. Sommige gemeenten, zoals de Gemeente Enschede onder het bijstandsregiem van wethouder Patric Welman, deden daar vanaf 2014 nog een flinke schep bovenop. Hiermee stortte Kamp menig Nederlands gezin (met kinderen) de vernieling in, vaak over een periode van vele jaren. Kamp stond aan de wieg van het Groninger gasschandaal, het Toeslagenschandaal, het bijstandsleed en de ruim 2.000 uithuisplaatsingen. Maar dáár trok en trekt de gewetenloze VVD-er en Twentenaar Henk Kamp zich niets van aan. Sterker nog, hij vond en vindt de Fraudewet een goede wet en dus bleven zijn excuses uit. Last but not least vond hij het nodig met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in het vizier volksvriend nummer 1, Pieter Omtzigt, zoveel mogelijk te beschadigen. Hij zal daarom de geschiedenisboeken ingaan als inhumaanste Diepenheimer en Tukker om je diep voor te schamen.

René Beunders,
Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’

René Beunders schrijft strijdlied ‘Op naar Den Haag’

op de melodie van ‘Sweet Caroline’ Neil Diamond

(couplet)
In het begin, kon het me echt niets schelen
Wat er gebeurde met ons land
Maar toen ineens
Was het besef geboren
De maatschappij staat in de brand
Mens, medemens
Voel je vrij, strijd met mij, sluit je aan

(refrein)
Op naar Den Haag
Tegen Rutte’s politiek
Nú wint sociaal
Van die asociale kliek
Da’s gaaf, man

(couplet)
Door dit beleid, worden armen steeds armer
En’t kapitaal dat neemt maar toe
Zo’n groot verschil
Pikken wij echt niet langer
De maat is vol, wij zijn het moe
Mens, medemens
Voel je vrij, strijd met mij, sluit je aan

(refrein)
Op naar Den Haag
Tegen Rutte’s politiek
Nú wint sociaal
Van die asociale kliek
Da’s gaaf, man

(refrein)
Op naar Den Haag
Tegen Rutte’s politiek
Nú wint sociaal
Van die asociale kliek
Da’s gaaf man

Copyright origineel, engelstalig, tekst/muziek Neil Diamond, Universal Tunes 1969
Copyright tekstbewerking, nederlandstalig, René Beunders, Fit-to-sing Music 2022

Ingezonden brief TC Tubantia 22-04-2022

Hulpvaardig Enschede ‘uitsluitend voor de bühne’

Afgelopen zaterdag trok een grote advertentie op pagina 6 in deze krant
mijn bijzondere aandacht. Het betrof een opvallende advertentie van de
Gemeente Enschede in het regionale katern ‘Twente Vandaag’. In deze
advertentie biedt de Gemeente Enschede hulp aan de gedupeerden van het
Toeslagenschandaal. Daar is op zich niets mis mee. Maar dat is wel zeer
opmerkelijk omdat deze gemeente zelf al jaren duizenden inwoners heeft
gedupeerd door haar asociale beleid. Ik doel daarbij op de misstanden
bij de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. En verwijs hierbij naar onder meer het kritische
onderzoek van de Commissie Menselijke Maat. De communicatiemensen van de
Gemeente Enschede weten donders goed dat je gedupeerden van het
Toeslagenschandaal niet bereikt via deze krant. Die kunnen zich immers
geen duur abonnement veroorloven. Deze mensen bereik je enkel via Huis
aan Huis, social media en de website van de gemeente. Waarom dan toch
deze grote regionale advertentie in TC Tubantia zal menig lezer zich
afvragen? Ik kan het u verklappen: uitsluitend voor de bühne. De
Gemeente Enschede wil namelijk alle lezers in Twente laten weten: “Kijk
eens hoe hulpvaardig en sociaal wij zijn!”. Wederom is gebleken hoe
hypocriet Gemeente Enschede is en zich nog steeds gedraagt als
‘onbetrouwbare overheid’. Het zal nog jaren duren voordat de menselijke
maat is doorgedrongen tot de gemeenteraad, het college en de ambtelijke
organisatie. Tot die tijd zijn de (kwetsbare) inwoners van Enschede
gewoon de klos.

Ingezonden brief TC Tubantia (gepubliceerd op 25-03-20220)

Jurgen van Houdt wethouderspost onwaardig

Ik heb met grote verbazing het artikel in deze krant van 22 maart j.l. gelezen over Jurgen van Houdt die geen raadszetel wil, maar een wethouderspost. De veertigjarige domineeszoon blijkt onlangs een opmerkelijke brief te hebben gestuurd aan burgemeester Roelof Bleker en raadsgriffier Rolf Jongedijk. Deze smeekbede om zijn wethoudersbaan heeft hij tevens gepubliceerd op zijn twitter-account. De recente Gemeenteraadsverkiezingen leverde Van Houdt, die namens de ChristenUnie op nummer 4 stond, slechts 468 voorkeurstemmen op. Dat is voldoende voor een raadszetel maar daar ziet Van Houdt nu uitdrukkelijk van af. Hij ambieert veel liever een functie als wethouder die hem ruim 100.000,- euro per jaar meer oplevert dan de vergoeding die een raadslid ontvangt. Wij, de Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’, hebben van Houdt de afgelopen jaren op de voet gevolgd. In de periode 2014 tot 2018 was hij wethouder voor zorg en welzijn (Wmo). Onder zijn verantwoordelijkheid ontvingen 4.800 ouderen, chronisch zieken en gehandicapten steeds minder huishoudelijke zorg. Daarnaast legde hij een uitspraak van de CRvB (hoogste bestuursrechter) van 18 mei 2016 gewoon naast zich neer. Deze uitspraak hield in dat naast een ‘schoon en leefbaar huis’ ook een tijdsindicatie gegeven moest worden. Ook was hij medeverantwoordelijk voor het volledig wegbezuinigen van Mantelzorgwaardering voor 5.000 mantelzorgers. Het is voor mij daarom onbegrijpelijk hoe deze hypocriete christen is omgegaan met barmhartigheid voor kwetsbare inwoners en de menselijke maat. In de daaropvolgende periode (2018-2022) was hij wethouder voor milieu, verkeer en groen. Van Houdt staat voor het falende afvalbeheer en en een sterke toename van zwerfafval in onze stad. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor het rücksichtslos gelijktijdig vernieuwen van wegen met als gevolg de enorm aanhoudende verkeerschaos in onze binnenstad. En wie herinnert zich niet zijn rol als de ‘zaaggrage’ wethouder van de tientallen lindes aan de Lasondersingel? Tegen het kappen van deze bomen moesten zelfs bewoners en raadsleden in actie komen. Maar als we Van Houdt moeten geloven heeft hij de afgelopen acht jaar niets anders dan geweldig beleid gevoerd. In onze ogen heeft deze man een veel te hoge dunk van zichzelf en is hij een nieuwe wethouderspost onwaardig. En nu ook nog een derde ambtstermijn voor wethouder Jurgen van Houdt? Here, ik smeek u, dát mag U onze stad niet nog eens aandoen!

René Beunders
Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’

Ingezonden brief TC Tubantia 03-03-2022 (niet gepubliceerd)

Hoezo journalistieke spierballen?

Naar aanleiding van uw artikel “We hebben altijd onze journalistieke spierballen kunnen laten zien” van 2 maart j.l. wil ik graag als volgt reageren. Daags na de installatie van Onno van Veldhuizen in oktober 2015 omschreef uw scheidend hoofdredacteur Martha Riemsma de rol van de lokale pers als: “De luis in de pels zijn van de lokale overheid”. Nu bij haar aanstaande vertrek keurt ze haar eigen vlees als: “We hebben altijd onze journalistieke spierballen kunnen laten zien”. Nou, als luis in de pels van de Gemeente Enschede maar heel, heel spaarzaam en zelden scherp. Tegenover één kritisch artikel staan er een groot aantal, waarin de krant het falen van de Gemeente Enschede of een wethouder laat passeren of het verhaal van de gemeente of wethouder daarover klakkeloos overneemt zonder het onjuiste, kromme daarvan te onderkennen en te beschrijven. Daartegen kwamen, meestal van ondergetekende, wel lezersbrieven die de krant de laatste jaren ruimhartig publiceerde, maar de kracht, het gezag en de overtuigingskracht daarvan zijn met alle respect voor die brieven toch minder dan wanneer een journalist van de Stadsredactie Enschede hetzelfde schrijft.

René Beunders
Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’