Wat doet Sociaal Hart Enschede

Hallo …………….!
Als je in Enschede afhankelijk wordt van Wmo huishoudelijke zorg ben je mooi in de aap gelogeerd. Dat geldt al vier jaar voor duizenden ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De bezuinigingsdrang van de gemeente Enschede weegt zwaarder dan de zorgplicht voor haar kwetsbare burgers. Namens cliënt J. D. Vos trad ik onlangs op als gemachtigde in een procedure bij de Centrale Raad van Beroep. Dit hoogste rechtsorgaan stelde ons op 06-02-2019 volledig in het gelijk. Deze uitspraak leidde onlangs voor cliënt Vos tot meer Ondersteuning bij het Huishouden. Bovendien oordeelde de CRvB dat er voor iedereen die Ondersteuning bij het Huishouden ontvangt in tijd geïndiceerd moet worden. Wij gaan er van uit dat de raad en het college er alles aan zullen doen deze uitspraak per omgaande te respecteren. In september weten we meer…

Met vriendelijke groeten,

René Beunders,
Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’
Tel. 06-51322224