Ingezonden brief TC Tubantia (gepubliceerd op 25-03-20220)

Jurgen van Houdt wethouderspost onwaardig

Ik heb met grote verbazing het artikel in deze krant van 22 maart j.l. gelezen over Jurgen van Houdt die geen raadszetel wil, maar een wethouderspost. De veertigjarige domineeszoon blijkt onlangs een opmerkelijke brief te hebben gestuurd aan burgemeester Roelof Bleker en raadsgriffier Rolf Jongedijk. Deze smeekbede om zijn wethoudersbaan heeft hij tevens gepubliceerd op zijn twitter-account. De recente Gemeenteraadsverkiezingen leverde Van Houdt, die namens de ChristenUnie op nummer 4 stond, slechts 468 voorkeurstemmen op. Dat is voldoende voor een raadszetel maar daar ziet Van Houdt nu uitdrukkelijk van af. Hij ambieert veel liever een functie als wethouder die hem ruim 100.000,- euro per jaar meer oplevert dan de vergoeding die een raadslid ontvangt. Wij, de Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’, hebben van Houdt de afgelopen jaren op de voet gevolgd. In de periode 2014 tot 2018 was hij wethouder voor zorg en welzijn (Wmo). Onder zijn verantwoordelijkheid ontvingen 4.800 ouderen, chronisch zieken en gehandicapten steeds minder huishoudelijke zorg. Daarnaast legde hij een uitspraak van de CRvB (hoogste bestuursrechter) van 18 mei 2016 gewoon naast zich neer. Deze uitspraak hield in dat naast een ‘schoon en leefbaar huis’ ook een tijdsindicatie gegeven moest worden. Ook was hij medeverantwoordelijk voor het volledig wegbezuinigen van Mantelzorgwaardering voor 5.000 mantelzorgers. Het is voor mij daarom onbegrijpelijk hoe deze hypocriete christen is omgegaan met barmhartigheid voor kwetsbare inwoners en de menselijke maat. In de daaropvolgende periode (2018-2022) was hij wethouder voor milieu, verkeer en groen. Van Houdt staat voor het falende afvalbeheer en en een sterke toename van zwerfafval in onze stad. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor het rücksichtslos gelijktijdig vernieuwen van wegen met als gevolg de enorm aanhoudende verkeerschaos in onze binnenstad. En wie herinnert zich niet zijn rol als de ‘zaaggrage’ wethouder van de tientallen lindes aan de Lasondersingel? Tegen het kappen van deze bomen moesten zelfs bewoners en raadsleden in actie komen. Maar als we Van Houdt moeten geloven heeft hij de afgelopen acht jaar niets anders dan geweldig beleid gevoerd. In onze ogen heeft deze man een veel te hoge dunk van zichzelf en is hij een nieuwe wethouderspost onwaardig. En nu ook nog een derde ambtstermijn voor wethouder Jurgen van Houdt? Here, ik smeek u, dát mag U onze stad niet nog eens aandoen!

René Beunders
Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’