Uitspraak CRvB 06-02-2019

Om zich heen ziet Beunders steeds meer mensen die, zoals hij dat noemt, ‘Wmo moe zijn’. “Die mensen willen we graag weer hoop geven. Zij kunnen telefonisch contact opnemen met onze juristen. Na het invullen van een eenvoudig formulier en een machtiging die worden toegestuurd kunnen De Widt en Wevers aan de slag. Ook mensen van wie de bezwaartermijn van zes weken al lang is verlopen kunnen aan de bel trekken. De juristen vragen voor hen gewoon een heronderzoek aan.”

Lees hier één van de vele voorbeelden van het korten op uren huishoudelijke zorg.

Tijdlijn casus Jan Vos….

Tijdlijn Wmo huishoudelijke zorg cliënt Vos 2015 – 2019
Voor 1 januari 2015 ontving cliënt 4,5 uur huishoudelijke zorg per week.

Na 1 januari 2015 werd cliënt zoals 3.900 andere cliënten administratief omgezet. Er vond geen keukentafelgesprek plaats, er werd geen gedegen onderzoek gedaan. Cliënt werd zo maar teruggezet naar 2,25 uur per week. Een onderbouwing van de gemeente voor halvering van de zorg bleef uit……..