Ondersteuning in de Huishouding

Om zich heen ziet Beunders steeds meer mensen die, zoals hij dat noemt, ‘Wmo moe zijn’. “Die mensen willen we graag weer hoop geven. Zij kunnen telefonisch contact opnemen met onze juristen. Na het invullen van een eenvoudig formulier en een machtiging die worden toegestuurd kunnen De Widt en Wevers aan de slag. Ook mensen van wie de bezwaartermijn van zes weken al lang is verlopen kunnen aan de bel trekken. De juristen vragen voor hen gewoon een heronderzoek aan.”